آخرین اخبار و اطلاع رسانی ها

ایز ایران

کسب دوازده رتبه یک در شورای عالی انفورماتیک کشور

شرکت ISIRAN در رتبه بندی امسال شورای عالی انفورماتیک در دوازده زمینه حائز دریافت رتبه اول گردید.