شرکت ایزایران

رفتن به محتوای اصلی
توضیحات

مهار آتش جهت تقلیل یافتن هر چه بیشتر خسارات احتمالی و نجات جان افراد است که این امر توسط سیستم هاي اعلام حریق صورت می پذیرد.  به مجموعه دستگاه ها، ابزارها و دیگر وسایلی که جهت مهار و خاموش نمودن آتش در حوادث آتش سوزي به کار گرفته می شوند سیستم اعلام و اطفاء حریق اطلاق می گردد. سیستم هاي فوق علاوه بر سیم کشی هاي لازم الکتریکی شامل تعدادي از ادوات حساس به کشف حریق یا همان دیتکتورها هستند که داراي انواع مختلف و کاربردهاي متفاوت بوده و به دستگاه هاي اعلام کننده صدادار، زنگ ها ، آژیرها و... متصل می گردند.

سیستم‏هاي اطفاء حریق آبی

سیستم اطفاء اتوماتیک آبی (Sprinkler)

سیستم‏هاي اطفاء حریق گازي (سیستم اطفاء اتوماتیک گازي شامل گاز CO2 و FM200  )

سیستم‏هاي اطفاء حریق پودري (Aerosol)

سیستم‏هاي اطفاء از نوع کف (Foam)

تصاویر