شرکت ایزایران

رفتن به محتوای اصلی
محصول دو

کارتابل همراه امن متناسب با اتوماسیون‌های رایج بازار

کارتابل همراه به منظور تکميل و سهولت کاربري سامانه اتوماسيون اداري طراحي و توليد گرديده است. اين سامانه جهت مديريت نامه هاي وارده ي سامانه اتوماسيون اداري در رايانه همراه به منظور مشاهده و پاراف آنها با امکان بهره گيري از قلم نوري تهيه شده است.
توضیحات

کارتابل همراه به منظور تکمیل و سهولت کاربری سامانه اتوماسیون اداری طراحی و تولید گردیده است. این سامانه جهت مدیریت نامه های وارده ی سامانه اتوماسیون اداری در رایانه همراه به منظور  مشاهده و پاراف آنها با امکان بهره گیری از قلم نوری تهیه شده است.  در این ماژول نامه های موجود در کارتابل وارده به صورت فایل تصویری روی رایانه همراه  نمایش داده می شود  و كاربر می تواند با قلم نوری نامه ها را پاراف نماید. پس از بار گذاری فایل دریافتی از رایانه همراه، پاراف ثبت شده در سامانه اتوماسیون اداری به صورت پیوست به نامه اضافه گردیده و  تمام نامه هایی که پاراف دارند  از کارتابل به صورت اتوماتیك خارج شده و  به مسئول دفتر ارجاع داده می شوند.

 

نما
ویژگیها

•           مشاهده نامه ها در  رایانه  همراه  به صورت کلی و به تفکیک نوع عمل (امضا، استحضار، دستور اقدام و ...)

•           مشاهده شماره ، تاریخ و موضوع نامه ها به صورت جدولی و  لیست

•           مشاهده ضمائم نامه ها  (پیوست،  پیرو، عطف، در ارتباط )

•           مشاهده گردش و هامش نامه ها

•           پاراف روی نامه با قلم نوری با سرعت و کیفیت بالا

•           رعایت كامل ملاحظات امنیتی با استفاده از توكن امن

•           ارجاع اتوماتیک نامه های پاراف شده به مسئول دفتر جهت اقدام طبق پاراف نامه

تصاویر