شرکت ایزایران

رفتن به محتوای اصلی
محصول دو

سامانه يكپارچه مديريت و كنترل پروژه‌

سامانه یكپارچه مدیریت و كنترل پروژه‌، باهدف توسعه درون‌زای علم و فناوری و بر مبنای تكیه بر توان درونی تولید و توسعه یافته است. این سامانه با الگوبرداری از فرآیندهای مدیریت و كنترل پروژه، در سازمان‌های تحقیقاتی طراحی و توسعه یافته است؛ و در واقع ابزاری توسعه یافته بر مبنای نیازهای داخلی كشور و در خدمت مدیران و كارشناسان ارشد مدیریت پروژه است.
توضیحات

سامانه یكپارچه مدیریت و كنترل پروژه‌، باهدف توسعه درون‌زای علم و فناوری و بر مبنای تكیه بر توان درونی تولید و توسعه یافته است. این سامانه با الگوبرداری از فرآیندهای مدیریت و كنترل پروژه، در سازمان‌های تحقیقاتی طراحی و توسعه یافته است؛ و در واقع ابزاری توسعه یافته بر مبنای نیازهای داخلی كشور و در خدمت مدیران و كارشناسان ارشد مدیریت پروژه است. این سامانه بر مبنای استاندارد‌های مدیریت پروژه از جمله PMBOK تهیه و تنظیم شده است و الگویی بهینه از نرم‌افزار‌های پریماورا و MSP است.

این سامانه در سه ركن اصلی: بودجه و اعتبارات، ساختار سازمانی، طرح و برنامه، طراحی و توسعه یافته است؛ كه از این طریق به مدیریت پروژه‌ها در ردیف‌های اعتباری تخصیص یافته به برنامه‌های توسعه‌ای در ساختارهای سازمانی (OBS) می‌پردازد.

ویژگیها

◄ مدیریت برکلیه فعالیت های سازمان

◄ انجام کار گروهی بصورت بر خط

◄ به اشتراک گذاری کلیه پروژه ها و زیر پروژه ها

◄ مدیریت آسان ، فراگیر و بر خط بر کلیه پروژه ها و زیر پروژه ها

◄ ارتباط با شرکت ها و سازمان های همکار

◄ مدیریت پیمانکاران

◄ ثبت وظایف مرتبط با پروژه

◄ ثبت کلیه اطلاعات و فعالیت های مرتبط با پروژه از قبیل وظایف، جلسات، فایل ها

◄ ثبت اطلاعات کامل افراد پروژه

◄ تعریف دقیق سطوح دسترسی برای کلیه کاربران سامانه

◄ ثبت کامل و قابل جستجوی جلسات و ملاقات های سازمان

تصاویر