شرکت ایزایران

رفتن به محتوای اصلی
محصول دو

سامانه مدیریت قراردادها / پروژه ها

سامانه مدیریت قراردادها و پروژه ها، كلیه فرایندهای مختلف یك پروژه از زمان قبل از عقــد قرارداد یا تصویب یك پروژه تحــقیقاتی تا پایـان آن مانند ثبت مشخصات، وضعیت اجرایی، وضــعیت مالی و... را درسامانه كنترل و ردیابی نموده و قابلیت گزارش گیری های مختلف را برای مدیریت دارد.
توضیحات

سامانه مدیریت قراردادها و پروژه ها، كلیه فرایندهای مختلف یك پروژه از زمان قبل از عقــد قرارداد یا تصویب یك پروژه تحــقیقاتی تا پایـان آن مانند ثبت مشخصات، وضعیت اجرایی، وضــعیت مالی و... را درسامانه كنترل و ردیابی نموده و قابلیت گزارش گیری های مختلف را برای مدیریت دارد. این سامانه به مدیر پروژه این امكان را میدهد تا هرلحظه بتواند از وضعیت پیشرفت پروژه های خود درچرخه عمـرآن از مرحله معـرفی ایده تا محصول نهایی ازنظر اجـرا و وضعیت مالی مطلع گردد و این امكان را هم به مدیریت ارشد سازمان می دهد تا بتواند از وضعیت عملكردی سازمان خود با استفاده از گزارش‌گیری های مختلف اطلاع پیداكند. امكان ارتباط با نرم افزارMSP و تهیه گزارش های تجمیعی از ویژگی‌های منحـصر بفرد این سامانه به شمار می آید.

ویژگیها

◄ قابليت تعريف وكنترل سطوح دسترسي

◄ امكان تعريف كاربران درنقشهاي مختلف مدير/ ناظر/ مسئول كنترل پروژه

◄ كدگذاري اتوماتيك پروژه باساختار قابل تعريف

◄ استفاده از رويه هاي كنترلي منطبق با منطق اجرايي پروژه ها

◄ قابليت جستجو براساس فيلدهاي اصلي

◄ قابليت فعالسازي عمليات ازطريق منوي متني و منوي گرافيك

◄ داراي راهنماي داخلي

◄ قابليت مديريت قراردادها و پروژه هاي تحقيقاتي

◄ قابليت گزارش گيري پويا درمحيط هاي مختلف

تصاویر